CBS BETROUWEN

de Christelijke basisschool in Bakkeveen

Wij nodigen nieuwe ouders natuurlijk ook hartelijk uit om zelf te komen kijken op CBS Betrouwen. Wij zijn trots op onze school en laten u en uw kind(-eren) daarom graag zien hoe onze mooie school er uit ziet en vertellen u meer over hoe wij werken en hoe we met elkaar omgaan op CBS Betrouwen! Voel u welkom!

Fides

Sociale Vaardigheden/ Sociaal Emotionele Ontwikkeling is iets wat alle dagen en ieder moment een rol speelt. Wij werken op school met Fides (vertrouwen). Fides is niet een methode maar een werkwijze die op elk moment van de dag ingezet kan worden. We spreken met z’n allen dezelfde (Fides-)taal, leerlingen, leerkrachten en ouders.Lees meer

Techniek & Wetenschap

Wetenschap, Techniek, Ondernemen op de basisschool. Dat wekt wel verbazing. Als we spreken over wetenschappertjes uit groep 1 en 2, dan wordt er soms wel even gelachen.

Leerlingzorg

Onze school streeft naar maximale ontwikkelingsmogelijkheden voor elk kind. Wij bieden alle kinderen op professioneel verantwoorde wijze onderwijs. Kinderen met leer- en/of gedragsproblemen proberen we een veilig dak te bieden. Dit geldt ook voor kinderen die meer kunnen.


Lees meer

Wat leerlingen zeggen

"Hallo, ik vind het leuk op deze school. De juffen zijn grappig en als we eten gaan ze voorlezen. Ik vind taalmaker leuk en spelling vind ik ook leuk."

Leerling uit groep 5

Voorstelling "Reis om de wereld in 80 dagen"

We zijn naar De Skâns in Gorredijk geweest om de voorstelling "Reis om de wereld in 80 dagen" te zien. Het ging over twee mannen die een muur kapot wilden maken om weer terug naar de aarde te kunnen. Daarvoor hadden ze een spannend plan bedacht. Maar niet alles ging zoals ze hadden bedacht. Het was erg grappig allemaal.

Doutsen en Annely